Voor kinderen is het leven een grote ontdekkingsreis.

 

De wereld waarin zij leven, verandert snel. De Kiem streeft ernaar dat onze leerlingen zich veilig voelen in deze wereld.

Daarom staat het ontwikkelen van je zelfvertrouwen, het nemen van verantwoordelijkheid en het tonen van respect centraal.

In ons OntwikkelingsGericht Onderwijs leren kinderen doelgericht al spelend, onderzoekend en ontwerpend de wereld verkennen.

 

Deze wereld heeft jou nodig en jij hebt de wereld nodig.

Startactiviteit

Het schooljaar is al bijna 3 weken oud. Het is tijd voor de startactiviteit voor kinderen en ouders. Onze ouderraad…Lees meer

Nieuwe directeur CBS De Kiem benoemd

"Enschede, 1 juni 2017, Met trots kunnen we u vertellen dat mevrouw Linda Tukkers de nieuwe directeur wordt van CBS…Lees meer

Nog plaats voor nieuwe leerlingen

Een aanmelding rond de derde verjaardag is fijn. Wilt u graag kennismaken met onze school? Bel dan: 053-410005 en we maken gelijk…Lees meer