Wij bieden een peuterspeelzaal, basisschool en voor- en naschoolse opvang onder één dak. We zijn dan ook een integraal kindcentrum (IKC).

Kinderen profiteren van deze samenwerking. Er is een vloeiende overgang van peuterspeelzaal naar groep 1.De begeleiding van de kinderen is goed op elkaar afgestemd.

BSO De Kiem zorgt voor een prettige en actieve opvang buiten schooltijd. We zijn open van 7.00 tot 19.00.

In het IKC werken wij samen met kinderopvang “Hebbes”.