U kunt bij ons terecht voor voorschoolse en naschoolse opvang. Meestal noemen we dit buitenschoolse opvang. Op BSO De Kiem gaan we na schooltijd op een gezellige sportieve manier met elkaar om. De kinderen kunnen kiezen uit verschillende activiteiten. Na werktijd haalt u uw kind weer op in onze BSO.

U neemt alleen de uren af waar u behoefte aan heeft. Dit kan omdat wij werken met het TikTik systeem. Kom gerust eens langs om kennis te maken. De BSO is telefonisch bereikbaar via 053-4781100. Mailen kan ook naar info@kov-hebbes.nl