Welkom bij ons in groep 1-2!

Wat fijn dat je er bent. We gaan je wat vertellen over onze klas.
In onze groep zitten kinderen van twee leerjaren bij elkaar. Zo kunnen we met en van elkaar leren. Emotioneel vrij zijn, zelfvertrouwen hebben en nieuwsgierig zijn staan bij ons centraal. Vanuit deze basis voorwaarden kunnen kinderen groeien en zich ontwikkelen.

In onze groepen vind je veel verschillende hoeken, waar je fijn kan spelen, maar ook van alles kan ontdekken, leren en onderzoeken. We werken vanuit thema’s die 6-8 weken duren. We halen de echte wereld in de klas, denk aan de supermarkt, de bakker, de tandarts. Maar ook thema’s uit de wereld van de verbeelding zoals ridders en kastelen of piraten.

Het thema is de kapstok waaraan we alle verschillende betekenisvolle activiteiten aanhangen. Hierbij kan je denken aan het (rollen)spel in de themahoek, rekenactiviteiten zoals bv het betalen aan de kassa. Schrijfactiviteiten zoals bv het maken van een boodschappenbriefje. Verschillende soorten gespreksactiviteiten over het thema. We lezen er boeken over en in alle verschillende hoeken (bouwhoek, huishoek, zandtafel, schilderhoek) wordt er gespeeld en gewerkt rondom het thema. Ook speelt muziekonderwijs hierbij een belangrijke rol.

Samen met de kinderen laten we het thema groeien. Naast de gestelde doelen is de inbreng van de kinderen een belangrijk onderdeel van ons onderwijs.Tijdens een thema bieden we verschillende letters aan die verbonden zijn aan ons thema. Bijvoorbeeld tijdens het thema circus, de “a” van acrobaat. Bij elke letter gaat de lettertas met een kind mee naar huis. Daar zoeken ze thuis verschillende voorwerpen of plaatjes die beginnen met deze letter en worden in de klas weer besproken. Daarnaast gaat er elke vrijdag een klassenknuffel met een kind mee naar huis. Deze gaat natuurlijk ook mee met bijzondere gebeurtenissen (bijv. ziekenhuis opname).

We maken ook veel tijd vrij voor buiten spelen, bewegingsonderwijs en beweegwijs. Dit laatste zijn allerlei verschillende activiteiten op het plein, waarbij we leren hoe we kunnen samen werken, samen spelen, wedstrijdjes spelen, maar ook individuele spelletjes. Dit onder begeleiding van junior coaches uit de bovenbouw.

Onze klas maakt deel uit van een kleine schoolgemeenschap waarin iedereen elkaar kent. Er is regelmatig contact en samenwerking met de andere groepen. (denk bijvoorbeeld aan tutor voorlezen)

Wij vinden het fantastisch om te werken met het mooie OGO onderwijs en de kinderen ook. We zien de kinderen groeien en bloeien, samen genieten we.