Algemeen nieuws

Helaas zijn we vanaf 16 maart gesloten. Met ouders en kinderen houden we zoveel mogelijk “persoonlijk” contact.

Zij krijgen dagelijks bericht van school en de kinderen hebben Kiem thuiswerk.Niet alleen rekenen/taal maar volgens ons

schoolconcept: opdrachten gericht op de brede persoonlijke ontwikkeling.

Alle afspraken voor de komende periode zijn of worden afgezegd.

Rondleidingen ivm schoolkeuze zijn uitgesteld. School is telefonisch niet meer goed bereikbaar, mailen kan:

info @ dekiemvco.nl Wij reageren snel. We hebben nu ook een 06 nummer: 06-51224637

Zorg goed voor uzelf en uw naasten.