Veel ouders van onze school maken gebruik van opvang rondom de schooltijden.

Binnen ons IKC werken wij nauw samen met www.smallsteps.nl

Smallsteps sluit aan op onze schooltijden en haalt uw kind van school of brengt het naar school.

In de buitenschoolse opvang verzorgen zijn leuke, gevarieerde activiteiten

Opvang van 07.00 tot 19.00 uur

Inclusief drinken, fruit, lunch en versnaperingen

Ook op extra vrije dagen van school

In samenwerking met ‘IKC Hogeland’