Algemeen nieuws

Een veilige school met aandacht voor gedrag en omgang met elkaar… Daar hoort ook een ontruimingsoefening met Velco bij!