Algemeen nieuws

30 september 2019 is de inspectie van het onderwijs bij ons op school geweest. De inspecteur had zich goed ingelezen en kwam op school om de manier waarop wij lesgeven te beoordelen, te kijken naar kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en zicht op ontwikkeling van de kinderen. Hij heeft in alle groepen lessen bezocht en gesproken met het team, de directie en ib-er.

Zijn conclusie is:

  • De leerkrachten kennen de kinderen goed en weten goed wat ze nodig hebben.
  • Lesgeven en kwaliteitszorg zijn ruimschoots op orde.
  • De kwaliteitscultuur is goed!

De inspectie hanteert als beoordeling: zeer zwak, zwak, voldoende en goed

Met 3 ruime voldoendes en een goed is de dag afgesloten. Ook kregen we het advies om over een aantal jaren een ‘onderzoek naar goed’ aan te vragen.

We voelen ons gezien en zijn trots op de waardering voor ons onderwijs! Dat de inspecteur nu al een een verwijzing richting ‘goed’ maakt is heel bijzonder. Minder dan 10% van de scholen in Nederland heeft de beoordeling ‘goed’. We gaan vol vertrouwen door met de ontwikkeling van De Kiem.