Ouders helpen mee

De inzet van ouders wordt op De Kiem zeer op prijs gesteld. Veel ouders helpen graag mee. Op uiteenlopende manieren dragen ze bij aan het goed functioneren van de school.

De activiteitencommissie, gevormd door ongeveer tien ouders, zorgt elk jaar voor een sprankelend sinterklaasfeest en voor een leuk, actief feest aan het begin en het eind van het schooljaar. Ze zijn nauw betrokken bij de kerstviering, de juffendag en de avondvierdaagse.
Belangrijk onderdeel is ook het oud papier ophalen in de wijk, dat geld oplevert om de activiteiten te financieren, het schoolgeld laag te houden en een bijdrage te leveren aan een betaalbaar schoolreisje. Zo’n dertig ouders extra helpen hieraan mee.

Ook is een groepje ouders actief in de medezeggenschapsraad. Dit orgaan, waarin ook leerkrachten vertegenwoordigd zijn, denkt mee en beslist mee over het beleid op school.
Voor de pr van de school werken ouders en leerkrachten samen.

Bij activiteiten tijdens thema’s zijn ouders (en grootouders) in school te vinden om praktische ondersteuning te bieden. Door mee te helpen knutselen, door hulp bij spelletjes, bij voorlezen. En als begeleider bij gevarieerde uitstapjes.