MR

Op deze pagina informeren we  u over de bezigheden van de Medezeggenschapsraad (MR)

 

Medezeggenschapsraad 

Doel van de MR is het activeren van overleg en informatie tussen ouders, schoolvertegenwoordiging en bestuur. Dit schooljaar bestaat de oudergeleding uit Arnoud Baan (vader van Emma en Sara), Tim Nuis ( vader van Annelot en Jelmer) en Martine van Dormolen (moeder van Samuel en Eva).

De vertegenwoordiging vanuit de leerkrachten bestaat uit Felicia, Brenda en Marije.

Bij de MR vergaderingen is de directeur ook altijd deels aanwezig om toelichting te geven op ontwikkelingen of om specifieke agendapunten te bespreken.

De MR vergadert ca. zes keer per jaar en men bespreekt thema’s die te maken hebben met toekomst(visie), actuele vraagstukken en bezetting. Op belangrijke beleidsmatige zaken heeft de MR een instemmingsrecht. Over andere onderwerpen wordt actief advies gevraagd.

Als jullie onderwerpen hebben die je graag onder de aandacht wilt brengen, spreek ons gerust aan!

Mailen kan ook:  mr@dekiemvco.nl   het bericht komt terecht bij Arnoud Baan (oudergeleding)