Er is een nieuwe groep gestart voor de jongste kinderen.  Dit is groep 0/1. Juf Naomi en juf Laisa zijn de leerkrachten. Een aantal peuters zijn zo vanuit de peuteropvang in De Kiem doorgestroomd naar de nieuwe groep. We... Lees verder

Helaas werden de basisscholen de laatste schoolweek van 2021 gesloten. Het lukte ons om de week ervoor samen op een mooie manier Kerst te vieren. Wij hopen dat u ook samen Kerst kunt vieren in een kleine, geborgen kring.... Lees verder

We hebben van de ouders veel producten mogen ontvangen om kerstpakketten van te maken. Er was genoeg voor maar liefst 36 pakketten. Wat fijn om zo te kunnen delen en er te zijn voor elkaar. Een aantal pakketten zijn... Lees verder

Sinterklaas en zijn pieten hebben bij onze school in het mobiele pietenhuis geslapen. Piet kwam terwijl ze haar tanden poetste uit de school gelopen. In de pietenmobiel was het blijkbaar toch een beetje koud. Aan de waslijn hangt de... Lees verder

In groep 3 is gekozen voor ‘de huisarts’ in het kader van het thema beroepen. In de groep is een huisartsenpraktijk ingericht. Hier leest en ziet u meer. Lees verder

Dit nieuwe schooljaar (2021-2022) starten we in alle groepen met het thema: “Worden wat je wil”. Groep 3 heeft gekozen voor het beroep ‘huisarts’. Alles wat geleerd wordt bij de vakken rekenen en taal/lezen op de ochtend passen we... Lees verder

De schoolgids voor 2021-2022 is nu beschikbaar. Schoolgids De Kiem 2021 – 2022 In de schoolgids leest u de belangrijkste informatie over onze school. Lees verder

Wat zit er binnen in je lijf? Groep 3 onderzoekt het, ze lezen, puzzelen, kijken en bekijken. Tegelijkertijd tekenen we samen levensgroot wat er in je lijf zit. “Juf weet je; in je schedel zitten je ogen.” Lees verder

Landelijke Kinderverkiezingen: De Kiem kiest Onder toeziend oog van de leden van het Kiem stembureau, bemand door 4 leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8, hebben alle leerlingen uit deze groepen op dinsdag 16 maart hun stem... Lees verder