Algemeen nieuws

Een nieuw jaar! Ook dit jaar verschijnt elke eerste donderdag de nieuwsbrief  van ons IKC. U leest hierin nieuws van de peuteropvang, basisschool en buitenschoolse opvang. Veel leesplezier! Kiem nummer 5 januari 2019