OGO – ontwikkelingsgericht onderwijs

OGO onderwijs op de Kiem

De Kiem is een Christelijke basisschool in Enschede. De school staat voor kwalitatief goed en betekenisvol onderwijs, dat wordt vormgegeven vanuit de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). Binnen het OGO staat het samenwerkend, spelend en onderzoekend leren centraal. Het onderwijs draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen. De kinderen ontwikkelen zich tot volwaardige deelnemers aan de cultuur, passend bij hun talenten en interesses en met aandacht voor anderen en de wereld om zich heen.

Wij streven ernaar dat kinderen betrokken zijn bij hun eigen leerproces en dat zij ervaren dat dat leren voor hen zinvol en nuttig is. Door samen te werken binnen betekenisvolle activiteiten leren kinderen met en van elkaar. Ze ontdekken samen met anderen de wereld om hen heen en de rol die ze in de maatschappij kunnen vervullen. De leerkracht doet voor en doet mee en biedt zo ieder kind de mogelijkheid een stap verder te komen.

De Kiem is een relatief kleinschalige school waar ieder kind zich welkom, veilig en uitgedaagd kan voelen.

Bent u op zoek naar een goede, relatief kleinschalige en sfeervolle basisschool en geïnteresseerd in ons onderwijs, dan bent u van harte welkom op onze opendag of op afspraak. Wij laten u graag zien hoe wij werken.

Voorbeeld van een opening van een thema: