Op De Kiem hebben wij een continurooster. Wij werken met het vijf gelijke dagen model.

Alle dagen gaan wij van 8:30 uur tot 14:15 uur naar school.

Dit betekent dat de kinderen op school lunchen.

 

Vanaf 8:20 mogen de kinderen zelfstandig de school in lopen.

Kinderen uit groep 1 en 2 worden altijd door een juf naar binnen begeleid.

Gedurende de dag hebben de kinderen 2 keer een pauze om buiten te spelen.

In de onderbouw, groep 1 t/m 3, gaan de kinderen vaker naar buiten.