Algemeen nieuws

Deze keer werd het thema wel heel sportief geopend! Het thema is “Wij gaan naar de Olympische Spelen” en van de opening is een filmpje gemaakt!

Basisschool De Kiem werkt thematisch vanuit de uitgangspunten van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) Gedurende zes tot acht weken werken alle groepen met dit thema. Het thema wordt op niveau vormgegeven. Deze opneming van het thema is een voorbeeld van hoe er betekenis wordt gegeven aan onderwijsdoelen.