We organiseren veel activiteiten voor de kinderen. Hierbij worden we geholpen door ouders uit de activiteitencommissie.

Om activiteiten zoals: het startfeest, de slotdag, Sinterklaas, Kers, Pasen en de avondvierdaagse mogelijk te maken, vragen wij een ouderbijdrage. Het betalen van de ouderbijdrage is vrijwillig. Daarnaast bekostigen we de vele activiteiten uit de inkomsten van het inzamelen van oud-papier.

U kunt een doorlopende machtiging invullen voor het innen van de ouderbijdrage en afgeven op school. De ouders/verzorgers die al een machtiging hebben afgegeven, krijgen op korte termijn bericht van de incasso. Voor u en ons is dit de makkelijkste manier.

 

Zelf overmaken

Indien u niet voor een automatische incasso kiest, dan wordt u vriendelijk verzocht de ouderbijdrage over te maken op rekening NL30 INGB 0006 7296 31 t.n.v. St.Vr.vd school CBS Drakensteyn JP Coenstraat, onder vermelding van de naam (namen) en de groep(en) van uw kind(eren).

 

Mochten er redenen zijn waarom u de bijdrage niet kunt voldoen dan verzoeken wij u contact op te nemen met de schooldirectie, zodat er gekeken kan worden naar een individuele oplossing. De ouderbijdrage is in principe een vrijwillige bijdrage. Wij gaan er echter van uit dat alle ouders betalen, zodat wij voor alle kinderen festiviteiten kunnen organiseren.

 

De ouderbijdrage is € 25,00,- per kind per schooljaar.

Komt uw kind na 1 januari 2023 op school, dan is de ouderbijdrage € 12,50,-.

Komt uw kind na 1 mei 2022 op school, dan is de ouderbijdrage € 0,-.