Kinderen met een talent

Onze visie is dat elk kind talent heeft, meerdere talenten zelfs. Talenten kun je ontdekken en ontwikkelen. Ook intelligentie is in onze visie ontwikkelbaar. Door goed naar ieder kind te kijken, sluiten we zo goed mogelijk aan bij de eigenheid van ieder kind. Dit doen we op alle gebieden. Ouders zeggen niet voor niets “Op De Kiem wordt je kind echt gezien”. Vanuit het kijken naar kinderen passen we de leerstof en onze onderwijsaanpak aan om uw kind tot ontwikkeling te laten komen. Leren is voor ons: spelen, onderzoeken, ontwerpen, evalueren en presenteren.

 

Talentvol, meer- of hoogbegaafd

“Waarom zou je iets oefenen wat je al kunt?” Misschien omdat je er plezier in hebt, of omdat je je vaardigheden moet onderhouden. Talentvolle kinderen, die makkelijk leren vervelen zich vaak snel. Dat is logisch, ze overzien de opdracht, weten het antwoord al en moeten “als we niet oppassen” veel te veel van hetzelfde doen. Een groot probleem is dat ze op deze manier niet echt “leren,leren”. Omdat ze vaak opdrachten al gelijk kunnen, ontwikkelen ze geen oplossingsstrategieën die ze in moeten zetten als ze iets moeilijk vinden. Vanuit onze visie op onderwijs willen we ook deze kinderen prikkelen. Dit maakt dat we goed kijken naar het kind en ons onderwijs aanpassen. We beperken de basisstof en bieden elke dag verrijkings- en verdiepingswerk aan. Ook buigen we opdrachten om, zodat ze voor ieder kind uitdagend zijn. Dit doen we niet af en toe maar dagelijks.

Elke week is er een flexklas voor hoogbegaafde kinderen. De talentbegeleider van onze school is Annet Schenk.

 

Ontwikkelingsgericht onderwijs

Ons ontwikkelingsgericht onderwijs daagt kinderen uit om op eigen niveau te spelen en onderzoeksvragen te stellen en beantwoorden. Hiervoor doen we een beroep op hogere denkorde vragen.

 

Regelmatig worden op De Kiem kinderen aangemeld die zoveel talent hebben dat ze vastlopen op andere scholen

Ouders zitten met de handen in het haar, hun kind gaat niet meer met plezier naar school en laat niet meer zien wie hij/zij is of wat hij of zij kan. Naar school gaan wordt steeds moeilijker, van lekker in je vel zitten is geen sprake meer. Met deze ouders gaan we in gesprek om samen te onderzoeken of het onderwijs op De Kiem past bij wat zij zoeken.

 

Dit zeggen kinderen over het pluswerk

  • Soms denk je ik snap het, maar denk je daarna: “Het is toch een beetje anders, dan ik dacht”.
  • Ik moest een script maken voor een toneelstuk. Deze keer was ik de verteller.
  • Ik was net nog bezig met Slimme Taal
  • We hebben over het brein geleerd
  • In de plusgroep doe je ook creatieve dingen, bijvoorbeeld een snoepmachine maken die snoep eerlijk verdeelt over twee bakken. Je moest eerst een plan maken.
  • Je moet eerst echt goed lezen

Een voorbeeld van een verdiepende opdracht in een kleutergroep. “Maak een doolhof van klei en laat een knikker zonder aan te raken van start naar de finish rollen.”