De huisarts

Dit nieuwe schooljaar (2021-2022) starten we in alle groepen met het thema: “Worden wat je wil”.

Groep 3 heeft gekozen voor het beroep ‘huisarts’. Alles wat geleerd wordt bij de vakken rekenen en taal/lezen op de ochtend passen we toe in het tema.

Zo ontstaat een betekenisvolle sociaal culturele praktijk waarbinnen spelenderwijs verder geleerd wordt.

 

  • Er komt een nieuwe patiënt, heeft ze een afspraak?
  • Lang wachten in de wachtkamer, gelukkig is er iets te lezen
  • De patiënt vertelt de dokter wat er aan de hand is.
  • Voor de zekerheid nog even de bloeddruk meten.
  • Ondertussen beheert de doktersasssistent de afspraken.